Izbornik
heeader image

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

  • 12. travnja 2019.

Kontakt podaci Županijskog izbornog povjerenstva:

Adresa: Županijska 33, 32 000 Vukovar

Tel: 032 452 514 ; 032 452 529

Fax: 032 452 513

e-pošta: zip.vukovarsko-srijemska@izbori.hr

Web stranica Državnog izbornog povjerenstva: www.izbori.hr

Ispis
 

Priloženi dokumenti

  VSŽ_Rješenje-zbirno BOŠNJACI.pdf 16. travnja 2019. 226,37 KB
  VSŽ_Rjesenje-zbirno UKRAJINCI.pdf 16. travnja 2019. 205,83 KB
  VSŽ_Rjesenje-zbirno SRBI.pdf 16. travnja 2019. 227,33 KB
  VSŽ_Rjesenje-zbirno SLOVACI.pdf 16. travnja 2019. 213,17 KB
  VSŽ_Rjesenje-zbirno RUSINI.pdf 16. travnja 2019. 229,29 KB
  VSŽ_Rjesenje-zbirno NJEMCI.pdf 16. travnja 2019. 204,89 KB
  VSŽ_Rjesenje-zbirno MAĐARI.pdf 16. travnja 2019. 212,93 KB
  VSŽ_Rjesenje-zbirno ALBANCI.pdf 16. travnja 2019. 220,14 KB
  VSŽ_Odluke o neodržavanju izbora-ŽIP VSŽ-ROMI.pdf 16. travnja 2019. 201,65 KB
  VSŽ_Odluke o neodržavanju izbora-ŽIP VSŽ-MAKEDONCI.pdf 16. travnja 2019. 201,78 KB
  Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.pdf 08. travnja 2019. 308,33 KB
  Odluka Vlade izbori za vijeća nac. manjina.pdf 08. travnja 2019. 543,16 KB
  Obvezatna uputa M-II.pdf 08. travnja 2019. 58,83 KB
  Obvezatna uputa M-I.pdf 08. travnja 2019. 144,64 KB