Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

ODLUKA o raspodjeli financijskih potpora iz Javnog poziva za razvoj i unaprjeđenje gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

  • 05. lipnja 2019.
  • Gospodarstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj

 

KLASA: 302-02/19-01/11

URBROJ: 2196/1-01-19-2

Vukovar, 04. lipnja, 2019. godine

 

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/18) i članka 22. Odluke  o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko - srijemske županije za 2019. godinu („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 2/19) župan Vukovarsko-srijemske županije donosi

ODLUKU

o raspodjeli financijskih potpora iz Javnog poziva za razvoj i unaprjeđenje gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

   

Članak 1.

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu objavljen je 05. travnja, 2019. godine. Rok za podnošenje prijava bio je 15. studeni, 2019., odnosno do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu. Prijavljene programe/projekte stručno je ocjenjivalo Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje o dodjeli potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu.

Članak 2.

Financiranje programa i projekata temeljem Javnog poziva razvoja i unaprjeđenja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu odobrava se kako slijedi:

Razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

START AS d.o.o.

Razvoj i unaprjeđenje poslovanja društva START AS d.o.o. kroz ulaganje u informatičku opremu

5.000,00 kn

Projektni ured Debeljak d.o.o.

Modernizacija poslovanja tvrtke Projektni ured Debeljak d.o.o.

5.000,00 kn

Valent commerc

Unaprjeđenje proizvodnog procesa obrta „Valent Commerc“

25.000,00 kn

Optika Marko

Poboljšanje poslovanja Optike Marko

6.000,00 kn

Regulator d.o.o.

WebREGULATOR

11.000,00 kn

Caffe bar Bordeux

Razoj i unaprjeđenje poslovanja obrta Bordeux

20.000,00 kn

Produkt klasovi d.o.o.

Modernizacija poslovanja tvrtke Produkt klasovi d.o.o.

20.000,00 kn

EL-TEL-FRIZ obrt

Unaprjeđenje poslovanja EL-TEL-FRIZ kroz ulaganje u IT i adaptaciju

20.000,00 kn

Interijeri Frančić

Ulaganje u modernizaciju i konkurentnost obrta Interijeri Frančić

5.000,00 kn

Studio PRO

Sanacija krovišta Studio PRO

15.000,00 kn

Optimum obrt za očnu optiku i optometriju

NEW OPTIMUM

20.000,00 kn

Limrol

Unaprjeđenje proizvodnog i prodajnog procesa limarskog obrta Limrol

20.000,00 kn

Hit sound

Digitalizacija studijske produkcije

10.000,00 kn

GoAds j.d.o.o.

Modernizacija poslovanja agencije za digitalni marketing GoAds

6.000,00 kn

Auto Miki j.d.o.o.

Podizanje konkurentnosti tvrtke Auto Miki d.o.o.

15.000,00 kn

IS Media d.o.o.

Modernizacija poslovanja tvrtke IS Media d.o.o.

5.000,00 kn

Sella design j.d.o.o.

Opremanje proizvodne hale za proizvodnju namještaja

20.000,00 kn

7 stars j.d.o.o.

Nabava opreme za rad

7.000,00 kn

Aurelia nova d.o.o.

Poboljšanje konkurentnosti tvrtke Aurelia nova

15.000,00 kn

Djelatnik d.o.o.

Unaprjeđenje poslovanja nabavom informatičke opreme

10.000,00 kn

Aliqua j.d.o.o.

Projekt nabavke strojeva i opreme

5.000,00 kn

Garancija d.o.o.

Kupnja nove opreme za obavljenje djelatnosti

15.000,00 kn

Durmil Trade d.o.o.

Nabava strojeva za tekstilnu industriju

25.000,00 kn

Profiland d.o.o.

Kupovina viličara

15.000,00 kn

Raspon d.o.o.

Unaprjeđenje poslovanja nabavom elementata za skelu

15.000,00 kn

Like2learn d.o.o.

Poboljšanje konkurentosti i učinkovitosti poduzeća

18.000,00 kn

Studio Bota

Time lapse video snimanje

9.000,00 kn

Akord d.o.o.

Povećanje kapaciteta proizvodnje

20.000,00 kn

Turbo servis Jakobovac

Unaprjeđenje poslovanja ulaganjem u nabavu stroja

15.000,00 kn

Energogradnja d.o.o.

Nabavka radnih strojeva

15.000,00 kn

ZA SVE d.o.o.

Unaprjeđenje i razvoj poslovanja nabavom strojeva i opreme

15.000,00 kn

DUGA OBRT

Trgovina na malo obućom i odjećom

15.000,00 kn

AUTOPRIJEVOZ PUŠKARIĆ

Kupnja opreme za obavljanje djelatnosti

15.000,00 kn

TOKA - UGOSTITELJSTVO d.o.o.

Unaprjeđenje poslovanja i pružanje usluga kroz izgradnju dječjeg igrališta u sklopu restorana

15.000,00 kn

D.K.B. D.O.O.

Razvoj i unaprjeđenje poslovanja

5.000,00 kn

Jasna kolači

Razvoj i unaprjeđenje poslovanja obrta Jasna kolači

8.000,00 kn

Dom za starije i nemoćne osobe Svjetlost

Za ljepši okoliš i bolji život u našem domu „Svjetlost“

15.000,00 kn

UKUPNO

                      500.000,00 kn

 

Članak 3.

Sa svim korisnicima sredstava zaključit će se ugovor o financiranju programa/projekata, a kojim će se regulirati međusobni odnosi te prava i obveze ugovornih strana. Nakon završetka provedbe programa/projekta korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu dostaviti dokumentirano programsko i financijsko izvješće o namjenskom korištenju sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit na web stranicama Vukovarsko-srijemske županije www.vusz.hr

 

                                                                    Ž U P A N

                                                                               Božo Galić, dipl. ing

Dokument rezultata

  Odluka05. lipnja 2019. 1,2 MB
Vrh