Izbornik
heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanje lokacijske dozvole po zahtjvu Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka - retencija Drljan i Drljan 1 u Iloku

  • 06. prosinca 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/16-01/000020

URBROJ: 2196/1-14-04-17-0009

Ilok, 06.12.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu , HR-32000 Osijek, Splavarska 2a

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu koji je podnijela tvrtka Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu , HR-32000 Osijek, Splavarska 2a, OIB 28921383001 za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka - retencija Drljan, 2. skupine

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka - retencija Drljan 1, 2. skupine,

na katastarskim česticama 5962, 5963, 5964, 6044, 6046/2, 6130, 6132, 6135, 6136, 6137, 6138/1, 6138/2, 6139, 6140, 6141, 6142/2, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6149, 6150, 6899, 6900, 6901, 6902, 6915, 6916, 6917, 6918, 6919, 6920/1, 6920/2, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930/1, 6930/2, 6931, 6932, 6933, 6937, 6938, 6940, 6941, 6942, 6943, 6949, 7084, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 7095, 7096, 7097, 7098, 7099, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7113, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120, 7121/1, 7121/2, 7122, 7123, 7124, 7125, 7126, 7127, 7128, 7129, 7130, 7131/1, 7131/2, 7132, 7133, 7134, 7135, 7136, 7137, 7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7143, 7144, 7145, 7149, 7268, 7269, 7275, 7276, 7277, 7278, 7279, 7280, 7281, 7282, 7283/1, 7283/2, 7284, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289, 7290/1, 7290/2, 7290/3, 7290/4, 7290/5, 7291, 7292, 7293, 7294, 7295, 7296, 7297, 7298, 7299, 7300, 7301, 7304, 7490, 7491, 7492, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7510, 7511, 8968 k.o. Ilok (Ilok, izvan granica građevinskog područja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  15.12.2017 u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10 (tel. 032 492074)).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  

VIŠI REFERENT

Goran Lazarević, građ.teh.

  

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv06. prosinca 2017. 618,6 KB