Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta - Općina Privlaka

  • 24. rujna 2015.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000139

URBROJ: 2196/1-14-05-15-0006

Otok, 23.09.2015. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Privlaka  HR-32251 Privlaka, Falićevci 7

- dostavlja se

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-      građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa

- parkiralište za osobne automobile i biciklistička staza, razvrstanu u 3. skupinu  građevina,

na katastarskoj čestici broj 2457 k.o. Privlaka (Privlaka, Čolićeva ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05. 10. 2015. godine u vremenu od 08:00 – 15:00 sati u prostorijama ovog Upravnog odjela u Otoku, Vladimira Nazora 1/I, soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke

STRUČNI SURADNIK

Ivan Kovačević, ing.građ.

Datum završetka: 24. rujna 2015.

Pozivni dokument

  Javni poziv za uvid u spis radi izjašnjavanja - Općina Privlaka24. rujna 2015. 656,43 KB
Vrh