Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Markušica u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - javna rasvjeta na građevnoj čestici k.č.broj 173, 238/2, 471, 1283/2, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1947, 1948, 2041, 2099, 2120 i 2161 k.o. Markušica

  • 10. svibnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000014

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 10.svibnja 2017. godine

 

Predmet:    Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Markušica HR-32213 Markušica, Vuka Karadžića 3

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene - javna rasvjeta ulice Save Popovića i ulice Nova ( prva faza),

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene - javna rasvjeta ulice Pere Cara i Šodolovačke ulice ( druga faza ),

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene - javna rasvjeta ulice Vuka Karadžića, Grobljanske i Ive Lole Ribara ( treća faza ), 2. skupine

na građevnoj čestici k.č.broj 173, 238/2, 471, 1283/2, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1947, 1948, 2041, 2099, 2120 i 2161 k.o. Markušica (Markušica, ulice S. Popovića, Nova, P. Cara, Šodolovačka, V. Karadžića, Grobljanska i I.L. Ribara ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  18. svibnja 2017. godine u 09:00 sati na lokaciji  Vinkovci, Juraja Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

ZAMJENICA PROČELNIKA

Vesna Brčić, dipl.iur.

 

 Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv10. svibnja 2017. 602,63 KB
Vrh