Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta Općina Babina Greda u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevine javne i društvene namjene i infrastrukturne namjene na k.o. Babina Greda

  • 15. lipnja 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000120

URBROJ: 2196/1-14-03-18-0006

Županja, 15. lipnja 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA BABINA GREDA, HR-32276 Babina Greda, Vladimira Nazora 3

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine  javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dječji vrtić (P), 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č. broj 1431 k.o. Babina Greda,

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - parkiralište 9 PM,

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, prometnog sustava - pješačka staza, 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č. broj 1980 k.o. Babina Greda (Babina Greda, Ulica Braće Radića).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25. lipnja 2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša u Županji, J.J. Strossmayera 18.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Goran Zvijerac, mag.ing.aedif.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv15. lipnja 2018. 143,01 KB
Vrh