Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image
Javni poziv je završen

Javni poziv za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - SBTS 10(20)/0,4 "Slakovci 9", Slakovci - KB 10(20) kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV "Slakovci 9", Slakovci, - MR NN i KB NN rasplet SBTS 10(20)/0,4 "Slakovci 9", Slakovci, 2. skupine

  • 08. svibnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000092

URBROJ: 2196/1-14-02-17-0005

Vinkovci, 08. svibnja 2017. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - SBTS 10(20)/0,4 "Slakovci 9", Slakovci - KB 10(20) kV priključni za SBTS 10(20)/0,4 kV "Slakovci 9", Slakovci, - MR NN i KB NN rasplet SBTS 10(20)/0,4 "Slakovci 9", Slakovci, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1939 i 631 k.o. Slakovci (Slakovci).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. svibnja 2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Vinkovci, Jurja Dalmatinca 37 (soba br. 4).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI STRUČNI SURADNIK

Ivanka Grbeša, mag.ing.aedif.

 

 DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 

Pozivni dokument

  Javni poziv08. svibnja 2017. 292,05 KB
Vrh