Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 96

  • 16. prosinca 2015.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000211

URBROJ: 2196/1-14-02-15-0005

Vinkovci, 15. prosinac 2015. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije  HR-32100 Vinkovci, Kralja Zvonimira 96

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije , 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.broj 1720, 1716 i 1628 k.o. Andrijaševci (Andrijaševci, Kolodvorska, Matije Gupca i Nikole Tesle).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. prosinca 2015. godine u 9   sati, na lokaciji Vinkovci, J. Dalmatinca 37.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

                                                                          POMOĆNICA PROČELNICE

                                                                    Vesna Brčić, dipl.iur.

  

 

Dostaviti:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela,
  2. Mrežna stranica,
  3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  4. U spis, ovdje. 
Vrh