Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-10000 Vinkovci

  • 25. rujna 2015.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000143

URBROJ: 2196/1-14-02-15-0007

Vinkovci, 23. rujna 2015. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije  HR-10000 Vinkovci, Kralja Zvonimira 96

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     promjenjena namjena građevine  infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije KB NN rasplet iz PTTS 10(20)/0,4kV"Andrijaševci 3" Andrijaševci, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.broj 1061/6,1061/5,1716 i 1718. k.o. Andrijaševci (Andrijaševci, cesta Andrijaševci-Vinkovci, Vladimira Nazora i Školska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05. listopada 2015. godine u 9,00   sati, na lokaciji Vinkovci, J. Dalmatinca 37.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNICA PROČELNICE

Vesna Brčić, dipl.iur.

Datum završetka: 28. rujna 2015.
Vrh