Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

JAVNI POZIV za prijavu kandidata/kinja za izbor članova Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

  • 04. travnja 2019.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

Upravni odjel za socijalnu skrb

 

KLASA: 550-01/19-01/41                               

URBROJ: 2196/1-04-19-1

Vinkovci, 03. travnja 2019.

 

Na temelju članka 5. i članka 7. Odluke o osnivanju savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 02/19), Upravni odjel za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije objavljuje slijedeći

 

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata/kinja za izbor članova

Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije

 

 

I.

Odlukom o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 02/19) osnovan je Savjet za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije sa ciljem planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga u Vukovarsko-srijemskoj županiji te ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na području županije.

  

II.

Savjet ima 13 članova, koje na temelju Javnog poziva , imenuje Županijska skupština Vukovarsko-srijemske županije na mandat od četiri (4) godine.

Članovi Savjeta se imenuju iz reda predstavnika jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave (1 predstavnik), centara za socijalnu skrb (1 predstavnik), domova socijalne skrbi (1 predstavnik), centara za pomoć u kući (1 predstavnik), korisnika (1 predstavnik), vjerskih zajednica te drugih pravnih osoba (1 predstavnik), obrtnika i drugih fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi (1 predstavnik), ustanova iz područja obrazovanja (1 predstavnik), zdravstva (1 predstavnik), zapošljavanja (1 predstavnik), strukovnih komora (1 predstavnik), udruga (1 predstavnik) te udruga za promicanje prava korisnika socijalne skrbi (1 predstavnik).

  

III.

Pozivaju se svi zainteresirani kandidati/kinje za izbor članova Savjeta za socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije da dostave svoje prijave na propisanom obrascu za prijavu kadidata/kinja za člana/icu Savjeta koji se prilaže ovom pozivu. Uz popunjeni obraza obvezno se dostavljaju preslika osobne iskaznice i životopis predloženog kandidata/ kinje.

                                                           

IV.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno na adresu:

Vukovarsko-srijemska županija

Upravni odjel za socijalnu skrb

Glagoljaška 27

32100 Vinkovci

Sa naznakom „PRIJAVA KANDIDATA/KINJA ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB“ – NE OTVARATI“

 

V.

Rok za dostavu prijedloga je do 18. travnja 2019. godine, bez obzira na način dostave.

 

VI.

Prijedlozi s nepotpunim podacima, nepravovremeni prijedlozi i prijedlozi podneseni suprotno uvjetima ovog Poziva neće se razmatrati.

  

PROČELNIK

Dr. sc. Darko Dimić

Pozivni dokumenti

  Javni poziv04. travnja 2019. 1,26 MB
  Obrazac za prijavu04. travnja 2019. 12,23 KB
  Obavijest o suglasnosti za obradu osobnih podataka04. travnja 2019. 671,29 KB
  Obrazac suglasnosti za obradu osobnih podataka04. travnja 2019. 493,67 KB
Vrh