Izbornik
heeader image

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - građenje podzemnog i nadzemnog niskonaponskog raspleta KB NN i MR NN rasplet iz postojeće transformatorske stanice KTS 10(20)/0,4 kV "Borovo1", 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. k.č.br. 2463/2, 2463/1, 2464, 323/1, 2453, 2462, 2461, 2460, 2467, 2468 k.o. Borovo

  • 06. srpnja 2017.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

Pozivni dokument

  Javni poziv06. srpnja 2017. 402,73 KB