Izbornik
heeader image

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - sustav navodnjavanja Ervenica

  • 11. listopada 2018.
  • Prostorno uređenje i graditeljstvo

REPUBLIKA HRVATSKA

Vukovarsko-srijemska županija

Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000012

URBROJ: 2196/1-14-05-18-0005

Otok, 11. listopada 2018. godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Vukovarsko-srijemska županija, HR-32000 Vukovar, Županijska 9

- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog melioracijskog sustava - sustav navodnjavanja Ervenica - crpna stanica "Ervenica", 2. skupine

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog melioracijskog sustava - sustav navodnjavanja Ervenica - trafostanica,

-     građenje građevine  infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog melioracijskog sustava - sustav navodnjavanja Ervenica - razvodna mreža tlačnih cjevovoda, 2. skupine,

na katastarskim česticama 1317, 1318, 1873, 1874, 1876, 1877, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884/1, 1884/2, 1884/3, 1884/4, 1884/5, 1886, 1889, 1890, 1892, 1895, 1896, 1898, 1900, 1903, 1905, 1908, 1939, 2333, 2338, 2339, 2342, 2343, 2345, 2393, 2576, 2590 k.o. Privlaka (Privlaka, izvan granica građevinskog područja), 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/13, 6, 7, 8/1, 8/2,  9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 10/3, 94, 96, 98, 101, 102/1, 104/1, 107/1, 109/1, 111, 114, 116, 118, 119, 148, 151, 4138, 4148, 4149, 4158, 4162, 4163, 4245, 4246, 4249, 4270, 4273, 4276, 4277, 4285, 4291, 4293 k.o. Otok (Otok, izvan granica građevinskog područja), 1505 k.o. Sremske Laze (Srijemske Laze, izvan granica građevinskog područja – rijeka Bosut).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  19. listopada 2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru, Županijska 11, soba broj 10 (tel. 032 492074)).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

REFERENT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GRADNJU

Goran Lazarević, građ.teh.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša u Vukovaru,
  2. Oglasna ploča Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša u Otoku,
  3. Oglasna ploča Grada Otoka,
  4. Oglasna ploča Općine Privlaka,
  5. Oglasna ploča Općine Stari Jankovci,
  6. Mrežna stranica Vukovarsko-srijemske županije,
  7. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
  8. U spis, ovdje.

Pozivni dokument

  Javni poziv11. listopada 2018. 586,91 KB