Izbornik
heeader image

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izradu energane na biomasu s akumulatorom topline i rekonstrukciju postojeće energane za termičku obradu medicinskog otpada

  • 12. studenog 2018.

Pozivni dokumenti

  Dokumentacija o nabavi12. studenog 2018. 1,17 MB
  Obavijest o nadmetanju12. studenog 2018. 116,2 KB
  Obrasci12. studenog 2018. 51,72 KB
  Troškovnik12. studenog 2018. 14,72 KB
  Izrada projektno-tehničke dokumentacije12. studenog 2018. 342,88 KB