Izbornik
heeader image

Ured župana

IMG       

Ured župana Vukovar

Vukovar, Županijska 9 

Telefon: 032/ 454-201
Fax: 032 / 454-200

    

 IMG

Ured župana Vinkovci
Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-201
Fax: 032/ 344-200

       

Župan: Božo Galić, dipl.ing

Zamjenik župana: Damir Barna

Zamjenik župana: Josip Dabro

Zamjenik župana: Đorđe Ćurčić

 

Opis poslova i aktivnosti:

Ured župana je stručna služba koja obavlja organizacijske, stručno- administrativne poslove, poslove odnosa s javnošću, protokolarne, pomoćno-tehničke i druge poslove vezane za rad župana i drugih dužnosnika Županije.

 

U okviru svog djelokruga Ured župana obavlja slijedeće poslove:

- poslove vezane za ostvarivanje programa aktivnosti župana

- poslove vezane za komuniciranje s ministarstvima i drugim tijelima državne uprave

- poslove organizacije protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti i poslove vezane za međužupanijsku suradnju

- poslove informiranja javnosti o aktivnostima župana i drugih dužnosnika Županije te praćenje sredstava javnog informiranja o događanjima značajnim za rad Županije

- obavlja poslove u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama

- pripremanje materijala za javne istupe župana i drugih dužnosnika Županije

- obavlja savjetodavne, stručne i analitičke poslove iz područja ekonomije, gospodarstva, navodnjavanja, prometa i infrastrukture te drugih područja od značaja za razvoj županije