Izbornik
heeader image

Upravni odjel za zdravstvo

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-122
Fax: 032 /

 IMG

 

Pročelnik: David Vlajčić, mag.iur.

Tel: 032 / 344-122

 

 

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za zdravstvo je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva u okviru samoupravnog djelokruga Županije. Obavlja stručne poslove vezane za djelatnost socijalne skrbi u okviru samoupravnog djelokruga Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja sljedeće poslove:

- izrađuje opće i pojedinačne akte za područje zdravstva koje donosi Županijska  skupština i župan

- provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje zdravstva,

- predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima zdravstva,

- koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja zdravstva,

- izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja zdravstva te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu,

- predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti zdravstva u okviru nadležnosti Županije,

- sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite,    

- prati zakonitost rada ustanova iz područja zdravstva kojima je osnivač Županija,

- rješava o pravima građana i drugih osoba iz Zakonom propisane nadležnosti tijela,

- obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima

 

Priloženi dokumenti

  Zaštita od velikih vrućina - preporuke za javnost 22. svibnja 2018. 95,1 KB
  Plan davanja koncesija - godišnji 2018. 25. siječnja 2018. 293,19 KB
  Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta - ustanova 27. prosinca 2017. 143,53 KB
  Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta - obiteljski dom 27. prosinca 2017. 141,23 KB
  Zaštita od velikih vrućina - preporuke za javnost 20. lipnja 2017. 102,41 KB
  Plana razvoja palijativne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2020. godine 27. travnja 2017. 1,1 MB
  Upozorenje na toplinski val 07. srpnja 2015. 1,32 MB
  Pozor vrućina - 08.08.2014 08. kolovoza 2014. 1,33 MB
  Pozor vrućina - 07.07.2014 04. srpnja 2014. 1,33 MB
  Pozor vrućina - 11-06-2014 11. lipnja 2014. 1,33 MB
  Pozor vrućina! 10. lipnja 2014. 1,33 MB
  Zaštitimo djecu! 16. travnja 2014. 1,1 MB
  Upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje 26. srpnja 2013. 1,3 MB
  Komarci - kako se zaštititi 09. srpnja 2012. 99,91 KB
  Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine 19. lipnja 2012. 149,12 KB
  Brošura o štetnim glodavcima 2012. 18. lipnja 2012. 835,38 KB
  Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe pri izlaganju visokim temperaturama zraka 25. svibnja 2012. 77,01 KB
  DDDProgram2009_2013 08. veljače 2012. 341,89 KB
  Hitna medicinska služba - letak 31. listopada 2011. 5,03 MB
  Zakonska obveza županija, gradova i općina omogućavanja provedbe obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj 20. svibnja 2011. 4,73 MB
  15. Sajam zdravlja u Vinkovcima 07. travnja 2011. 65,37 KB
  VS_Zupanija-izvjesce_komarci_2010 06. travnja 2011. 868 KB
  Suglasnost na koncesije 14. rujna 2010. 88,43 KB
  Suzbijanje komaraca 13. rujna 2010. 520,88 KB
  Suzbijanje štetnih glodavaca 13. rujna 2010. 585,27 KB
  Izvjesca DP-M i TS-M (pdf) 10. rujna 2010. 96,09 KB
  Studija opravdanosti davanja koncesija 10. rujna 2010. 154,71 KB
  Obavijest o namjeri davanja koncesije (pdf) 21. svibnja 2010. 172,53 KB
  Dodatak obavijesti o namjeri davanja koncesije 21. svibnja 2010. 7,36 KB
  Osobna zaštita u slučaju širenja novog virusa gripe 04. rujna 2009. 1,03 MB