Izbornik
heeader image

Upravni odjel za zdravstvo

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-122
Pročelnik: David Vlajčić, mag. iur.

E-mail: david.vlajcic@vusz.hr

 

IMG  

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za zdravstvo je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva u okviru samoupravnog djelokruga Županije.

Upravni odjel za zdravstvo u okviru svog djelokruga obavlja sljedeće poslove:

 • izrađuje opće i pojedinačne akte za područje zdravstva koje donosi Skupština i župan
 • provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje zdravstva
 • predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima zdravstva
 • koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja zdravstva      
 • izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja zdravstva te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu
 • predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti zdravstva u okviru nadležnosti Županije
 • sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja objekata zdravstvene zaštite
 • prati zakonitost rada ustanova iz područja zdravstva kojima je osnivač Županija
 • rješava o pravima građana i drugih osoba iz zakonom propisane nadležnosti tijela
 • obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima
 • poslove provedbe akata Skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela
 • obavlja poslove vezane za sufinanciranje rada udruga iz djelokruga ovog Odjela, a sukladno zakonu i Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Upravni odjel za zdravstvo obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari;
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi
 • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba
 • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja sukladno zakonu i podzakonskim propisima.


VAŽNI AKTI:

   
     

Zdravstvene ustanove u Vukovarsko-srijemskoj županiji  


 

Priloženi dokumenti

  Treće privremeno izvješće o monitoringu komaraca u VSŽ 03. kolovoza 2020. 539,53 KB
  Raspored radnog vremena privatnih zdravstvenih radnika 27. srpnja 2020. 2,69 MB
  Drugo privremeno izvješće o monitoringu komaraca u VSŽ 02. srpnja 2020. 1,09 MB
  Prvo privremeno izvješće o monitoringu komaraca u VSŽ 15. lipnja 2020. 947,45 KB
  Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovne prostore Doma zdravlja Vinkovci, Doma zdravlja Vukovar i Doma zdravlja Županja.pdf 05. svibnja 2020. 413,27 KB
  Godišnji plan javnog natječaja za sufinanciranje/financiranje projekata i programa iz područja zdravstva koje provode udruge u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2020. godinu 18. ožujka 2020. 109,32 KB
  Plana pozivanja i postupanja mrtvozornika na području Vukovarsko-srijemske županije 26. veljače 2020. 166,01 KB
  Program javnih potreba iz područja zdravstva za 2020. godinu 25. veljače 2020. 958,06 KB
  „Što svi trebamo znati o coronavirusu?“ 05. veljače 2020. 0 B
  Izvješće - Monitoring i istraživanje tigrastih komaraca i edukacija građana na području Vukovarsko-srijemske županije tijekom 2019. godine 07. siječnja 2020. 2,7 MB
  Plan zdravstvene zaštite Vukovarsko-srijemske županije 07. siječnja 2020. 4,83 MB
  Odluka o izmjeni Odluke o broju ordinacija u sastavu DZ Vinkovci, DZ Vukovar i DZ Županja i Odluka o broju ordinacija u sastavu DZ Vinkovci, DZ Vukovar i DZ Županja 07. siječnja 2020. 411,26 KB
  Odluka o lokacijama i načinu organizacije posebnog dežurstva 17. listopada 2019. 319,7 KB
  Poslovnik o radu Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 09. listopada 2019. 420,92 KB
  Upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje 30. kolovoza 2019. 131,62 KB
  Program javnih potreba - zdravstvo 2019. - VSŽ 24. srpnja 2019. 2,53 MB
  Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine - VSŽ.pdf 23. srpnja 2019. 421,08 KB
  Godišnji plan javnog natječaja za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge u području zdravstvene zaštite u Vukovarsko - srijemskoj županiji za 2019. godinu - 11.06. 11. lipnja 2019. 144,62 KB
  Godišnji plan javnog natječaja za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge u području zdravstvene zaštite u Vukovarsko - srijemskoj županiji za 2019. godinu 10. travnja 2019. 137,94 KB
  Godišnji plan javnog natječaja za financiranje projekata i programa koje provode udruge VSŽ u području zdravstvene zaštite za 2019. godinu 06. veljače 2019. 73,79 KB
  Zaštita od velikih vrućina - preporuke za javnost 22. svibnja 2018. 95,1 KB
  Plan davanja koncesija - godišnji 2018. 25. siječnja 2018. 293,19 KB
  Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta - ustanova 27. prosinca 2017. 143,53 KB
  Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta - obiteljski dom 27. prosinca 2017. 141,23 KB
  Zaštita od velikih vrućina - preporuke za javnost 20. lipnja 2017. 102,41 KB
  Plana razvoja palijativne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2017.-2020. godine 27. travnja 2017. 1,1 MB
  Upozorenje na toplinski val 07. srpnja 2015. 1,32 MB
  Pozor vrućina - 08.08.2014 08. kolovoza 2014. 1,33 MB
  Pozor vrućina - 07.07.2014 04. srpnja 2014. 1,33 MB
  Pozor vrućina - 11-06-2014 11. lipnja 2014. 1,33 MB
  Pozor vrućina! 10. lipnja 2014. 1,33 MB
  Zaštitimo djecu! 16. travnja 2014. 1,1 MB
  Upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje 26. srpnja 2013. 1,3 MB
  Komarci - kako se zaštititi 09. srpnja 2012. 99,91 KB
  Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine 19. lipnja 2012. 149,12 KB
  Brošura o štetnim glodavcima 2012. 18. lipnja 2012. 835,38 KB
  Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe pri izlaganju visokim temperaturama zraka 25. svibnja 2012. 77,01 KB
  DDDProgram2009_2013 08. veljače 2012. 341,89 KB
  Hitna medicinska služba - letak 31. listopada 2011. 5,03 MB
  Zakonska obveza županija, gradova i općina omogućavanja provedbe obvezatnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti u Republici Hrvatskoj 20. svibnja 2011. 4,73 MB
  15. Sajam zdravlja u Vinkovcima 07. travnja 2011. 65,37 KB
  VS_Zupanija-izvjesce_komarci_2010 06. travnja 2011. 868 KB
  Suglasnost na koncesije 14. rujna 2010. 88,43 KB
  Suzbijanje komaraca 13. rujna 2010. 520,88 KB
  Suzbijanje štetnih glodavaca 13. rujna 2010. 585,27 KB
  Izvjesca DP-M i TS-M (pdf) 10. rujna 2010. 96,09 KB
  Studija opravdanosti davanja koncesija 10. rujna 2010. 154,71 KB
  Obavijest o namjeri davanja koncesije (pdf) 21. svibnja 2010. 172,53 KB
  Dodatak obavijesti o namjeri davanja koncesije 21. svibnja 2010. 7,36 KB
  Osobna zaštita u slučaju širenja novog virusa gripe 04. rujna 2009. 1,03 MB
  Letak 2.pdf 24. srpnja 2019. 2,12 MB
  Letak 1.pdf 24. srpnja 2019. 6,56 MB

Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Vrh