Izbornik
heeader image

Upravni odjel za socijalnu skrb

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27

Pročelnik: dr.sc. Darko Dimić

Tel: 032 / 344-045

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za socijalnu skrb je upravno tijelo koje obavlja stručne poslove vezane za djelatnost socijalne skrbi u okviru samoupravnog djelokruga Županije.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja sljedeće poslove:

- izrađuje opće i pojedinačne akte za područje  socijalne skrbi koje donosi Županijska skupština i župan

- provodi i primjenjuje opće i pojedinačne akte tijela Županije za područje socijalne skrbi,

- predlaže mjere i aktivnosti te analizira stanja na područjima socijalne skrbi

- koordinira rad s ustanovama i drugim pravnim osobama iz područja socijalne skrbi,

- izrađuje programe razvoja, analize i druge stručne podloge za poticanje razvitka Županije iz područja socijalne skrbi te sudjeluje u pripremi razvojnih projekata s razine Županije i ustanova u njenom vlasništvu,

- predlaže i poduzima mjere za učinkovito ostvarivanje  prava građana iz oblasti socijalne skrbi u okviru nadležnosti Županije,

- sudjeluje u programima investicija i investicijskog održavanja ustanova socijalne skrbi,

- prati zakonitost rada ustanova iz područja socijalne skrbi kojima je osnivač Županija,

- u suradnji s resornim ministarstvima i drugim upravnim institucijama RH organizira i prati obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o osobama treće životne dobi,

- rješava o pravima građana i drugih osoba iz Zakonom propisane nadležnosti tijela,

- obavlja druge poslove i zadaće u ostvarivanju funkcije Županije u skladu s propisima,

- rješava po žalbama protiv pojedinačnih akata koje donose upravna tijela općina i gradova  s područja Županije u oblasti socijalne skrbi

 

Priloženi dokumenti

  Godišnji plan javnog natječaja za financiranje / sufinanciranje projekta 06. veljače 2019. 129,23 KB
  Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva.pdf 22. studenog 2018. 73,48 KB
  Zahtjev o prestanku obavljanja djelatnosti obiteljskog doma.pdf 22. studenog 2018. 33,24 KB
  Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta - obiteljski dom.pdf 22. studenog 2018. 142,71 KB
  Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta - ustanova.pdf 22. studenog 2018. 144,69 KB
  Izvješće o provedbi Nacionalne strategije za 2017..pdf 22. studenog 2018. 111,89 KB
  Upute za zahtjeve.pdf 27. prosinca 2017. 52,21 KB
  Mogućnosti pružanja socijalnih usluga 12. prosinca 2016. 121,56 KB
  Zahtjev za Obiteljski dom 12. prosinca 2016. 178,56 KB
  Zahtjev za ustanove socijalne skrbi 12. prosinca 2016. 204,92 KB
  Ostani slobodan - audio 24. studenog 2016. 0 B
  Koalicija za život u zajednici.pdf 15. studenog 2011. 76,12 KB
  Međunarodni dan starijih osoba.pdf 29. rujna 2010. 95,41 KB
  Obrazac DP-M.pdf 10. rujna 2010. 94,76 KB
  Obrazac TS-M.pdf 10. rujna 2010. 74,15 KB