Izbornik
heeader image

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

Pročelnica:

Slavica Perković, mag.ing.

E-mail: slavica.perkovic@vusz.hr

Tel. 032 / 332-500

      032 / 344-172

  Fax: 032 / 344-068   

 Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci


 

IMG

Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine je stručna služba koja obavlja normativno pravne, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge poslove vezane za rad Skupštine.

 

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za poslove Županijske skupštine obavlja:

- stručno i tehničko pripremanje i organiziranje sjednica Skupštine i njenih radnih tijela

- pružanje pravne i druge stručne pomoći te pribavljanje podataka za rad predsjedniku Skupštine, županu, njegovim zamjenicima i predsjednicima radnih tijela u pripremanju sjednica.

- pružanje stručne i tehničke pomoći te pripremanje podataka i materijala potrebnih za rad vijećnika i klubova vijećnika

- stručne poslove oko izbora i imenovanja dužnosnika i drugih osoba koje imenuje  Skupština i Župan

- prati i potiče razvoj lokalne i područne samouprave, prati provođenje pozitivnih propisa RH i općih akata donesenih od strane Županijske skupštine i upozorava na novine u istima od značenja za obavljanje poslova iz djelokruga Županije i jedinica lokalne samouprave,

- potiče suradnju u jedinicama lokalne samouprave na području Županije te obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i organiziranja sjednica Županijske koordinacije gradonačelnika i načelnika,

- pruža pravnu i savjetodavnu pomoć jedinicama lokalne samouprave  o pitanjima iz njihove nadležnosti, te organizira i provodi stručne edukacije za djelatnike lokalne samouprave na području Županije,

- obavlja poslove prikupljanja, pripreme i objavljivanja  akata županijskih tijela i tijela jedinica lokalne samouprave, koje nemaju službeno glasilo, u «Službenom vjesniku» Vukovarsko – srijemske županije.

- obavlja poslove vezane uz sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u radu županijskih tijela obavlja administrativne poslove za Savjet mladih


Priloženi dokumenti

  Deklaracija 13. veljače 2018. 25,91 KB
  Plan rada Županijske skupštine za 2018. godinu 20. prosinca 2017. 104,71 KB