Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Upravni odjel za poljoprivredu

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344-038
Fax: 032 / 344-033

IMG

Pročelnik: Andrija Matić, dipl.ing.

E-mail: andrija.matic@vusz.hr
Tel: 032 / 344-038

 


Opis poslova i aktivnosti:

Upravni odjel za poljoprivredu obavlja stručne poslove iz područja poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, lova, ribolova te  razvitka ruralnog razvoja koji nisu u nadležnosti državnih tijela.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- prati stanje u navedenom području i izrađuje te predlaže stručne podloge za mjere unaprjeđenja istoga,

- izrađuje prijedloge akata i programa, i drugih dokumenata bitnih za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj za potrebe Skupštine,

- usklađuje radnje i poduzima mjere u cilju  ravnomjernog razvitka općina i gradova u području poljoprivrede i ruralnog razvoja,

- prati stanje, te Skupštini predlaže mjere i donošenje akata iz područja lovstva,

- prati stanje i predlaže mjere za unaprjeđenje ribolovstva, te rješava o zahtjevima iz područja ribolovstva,

- u području vodoprivrede obavlja poslove u svezi donošenja akata, planova i programa temeljem zakona i provedbenih akata ovlaštenog ministarstva i "Hrvatskih voda"

- osigurava pružanje stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima u cilju unaprjeđenja proizvodnje i stanja seoskoga prostora,

- prati i sudjeluje u iznalaženju mogućnosti za pravovremeno i valjano izvršenje planova sjetve, žetve i otkupa poljoprivrednih proizvoda i u tom pravcu predlaže Skupštini poduzimanje mjera kao i inicijativa prema Vladi RH za potpore poljoprivrednoj proizvodnji, kao i seoskom prostoru na području Vukovarsko-srijemske županije,

- sudjeluje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije),

- surađuje sa udrugama poljoprivrednika

- obavlja poslove vezane za kreditne programe Županije u smjeru razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja,

- surađuje sa znanstvenim institucijama, tijelima državne uprave, Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Hrvatskim stočarskim centrom i drugim stručnim službama,

- prati stanje, predlaže mjere i potiče unaprjeđenje sustava obrane od tuče, te ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda,

- prati stanje, predlaže mjere i potiče unaprjeđenje ekološke proizvodnje, boljeg korištenja biomase i smanjenje onečišćenja tala i voda uzročnicima iz poljoprivrede

- potiče i stručno pomaže obnovu i razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj poglavito na području od posebne državne skrbi,

- prati stanje, potiče i podupire ukupne vrijednosti šuma te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje,

- u suradnji sa stručnim tijelima šumarske i drvoprerađivačke struke predlaže mjere za ostvarenje većih gospodarskih aktivnosti Županije

- skrbi za uspješnu primjenu propisa koji unaprjeđuju poljoprivredu i ruralni prostor, te skrbi za uspješno kandidiranje na nacionalne i međunarodne natječaje i fondove.

 

Sajmovi i manifestacije

Gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije dobrim dijelom temelji se na poljoprivrednoj proizvodnji, na uspjehu i napretku poljoprivrednih gospodarstava kojima su sajmovi, izložbe i prezentacije prilika da predstave rezultate svog rada. Sajmovi i izložbe su prilika za susret ljudi različitih struka koji svojim radom i utjecajem pridonose razvoju ne samo ovih manifestacija, već i cjelokupnog gospodarstva Hrvatske, a posebno ruralnog prostora.

Osječki proljetni sajam poljoprivrede i prehrane

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora sudjeluje na Osječkom proljetnom sajmu poljoprivrede i prehrane. Osječki sajam svake godine na sajamski prostor privuče veliki broj izlagača specijaliziranih za proizvodnju i distribuciju sjemena, zaštite bilja, gnojiva, strojeva i opreme za ratarstvo, stočarstvo i šumarstvo, pčelarstvo, hortikulturu, prehrambenu industriju i ekologiju. Ispred Županije na sajmu bude predstavljeno: pčelarstvo, suhomesnati proizvodi, sirevi, vina, rakije i rukotvorine.

Mediteranski sajam zdrave hrane i ljekovitog bilja u Dubrovniku

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora Županija sudjeluje na «Mediteranskom sajmu zdrave hrane i ljekovitog bilja» u Dubrovniku. Sajam je okuplja brojne proizvođače iz cijele Hrvatske i susjednih mediteranskih zemalja. Ispred Županije predstavljeni budu slijedeći proizvodi: suhomesnati proizvodi, voćne rakije, kolači , zlatovez i rukotvorine.

Proizvodi hrvatskog sela u Zagrebu

Sajamska priredba «Proizvodi hrvatskog sela» održava se svake godine na prostoru Boćarskog kluba u Zagrebu. I na ovoj manifestaciji sudjeluje Vukovarsko-srijemska županija, jer smo ujedno i idejni začetnici ove priredbe. Također budu predstavljeni svi naši tradicijski proizvodi i izlagači kao i sama Županija.

Sajam zdravlja u Vinkovcima

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora sudjeluje i na Sajmu zdravlja u Vinkovcima. Cilj sajma zdravlja je promocija i prezentacija dostignuća u očuvanju i unapređenju zdravlja, kvalitete života te sveobuhvatnog pristupa okolišu, gospodarstvu, kulturi i društvenom životu. Na sajmu su izlažu proizvođači meda, kulena, sira, rakije i rukotvorina.

Vinkovački jesenski sajam gospodarstva

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora sudjeluje na Vinkovačkom jesenskom sajmu gospodarstva u sklopu Vinkovačkih jeseni. Svrha Vinkovačkog jesenskog sajma gospodarstva je prezentiranje rezultata gospodarskih kretanja i najavljivanje pravaca razvoja gospodarstva. Program izlaganja sajma obuhvaća prezentacije izlagača, demonstracije proizvoda i usluga, tematska predavanja i stručne skupove, te seminare i okrugle stolove na temu turizma, obrtništva, male privrede, prehrane, poljoprivrede i drugo. Na sajmu izlažu proizvođači meda, kulena, sira, rakije i rukotvorina.

Festival kulena

U sklopu Vinkovačkih jeseni održava se Festival kulena u Vinkovcima u čijem organiziranju sudjeluje i Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora.

Večernjakova kulenijada

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora suorganizator je i Večernjakove kulenijade. Natjecatelji, proizvođači kulena su podijeljeni u dvije kategorije: tržni proizvođači i proizvođači za vlastite potrebe. Povjerenstvo «Udruge Slavonski domaći kulen-kulin» svaki kulen organoleptički ocijeni, a prije toga dio uzorka prođe i mikrobiološku, kemijsku i trihinelošku analizu u Zavodu za veterinarstvo u Vinkovcima. Ova manifestacija daje pravu sliku proizvodnje, a i kvalitete kulena.

Stočarska izložba Drenovci

U organizaciji Hrvatskog stočarskog centra, Selekcijske službe, Poljoprivredne savjetodavne službe, općine Drenovci i Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskoga prostora održava se Stočarska izložba Drenovci. Izložbi prethode stručni skupovi za uzgajatelje koza i ovaca , za konjogojce i za uzgajivače goveda. Teme stručnih skupova su: aktivnosti HSC-a, odjela za uzgoj, selekciju i razvoj ovčarstva, kozarstva i malih životinja, jedinstveni sustav označavanja i registracija ovaca i koza u RH, konjička industrija, jedinstveni sustav označavanja goveda u RH, utjecaj držanja i hranidbe na reprodukciju u govedarstvu i stanje govedarstva u VSŽ.
Na izložbama se stječu saznanja o mogućnostima uzgoja kvalitetnih rasplodnih grla većih genetskih potencijala, te se razmjenjuju iskustva i razvija natjecateljski duh. Izložbe rasplodne stoke su okupljališta uzgajivača i stručnih ljudi kao i svih onih koji žele vidjeti dostignuto i razmijeniti iskustva i znanja u tom poslu.

Jesen u Lici - Gospić

U organizaciji Ličko-Senjske županije i Centra za razvoj poduzetništva održava se u Gospiću tradicionalni izložbeno prodajni sajam «Jesen u Lici». Na sajmu budu predstavljeni proizvođači tradicijskih proizvoda naše Županije.

Dani voćara u Tovarniku

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora, HZPSS - Odsjeka Vukovarsko-srijemske županije, općine Tovarnik, Udruge voćara „Rujan" i TNTL-a u Tovarniku se održavaju Dani voćara. U okviru Dana voćara održavaju se demonstracije zimske rezidbe šljive, jabuke, kruške i breskve, te prezentacije radova strojeva u voćarstvu. Također se održavaju i stručna predavanja. Odaziv stručnjaka i voćara, te raspoloženje javnosti govore nam da je ovu manifestaciju potrebito i na dalje organizirati.

 

Ratarstvo

Stočarstvo

 
Stanje stočarstva 2011 - objedinjeno novo 16. srpnja 2012. 681,2 KB
 
Konjički maraton 23. svibnja 2012. 888,74 KB
 
Izvješće stočarstvo 2010. 27. listopada 2011. 299,86 KB
 
Stočarska izložba Drenovci 2011 13. svibnja 2011. 187,27 KB
 
Stanje stočarstva i biljna proizvodnja 23. srpnja 2010. 1,34 MB
 
Pojavnost trihineloze na području VSŽ 29. ožujka 2010. 153,56 KB
 
Stanje stočarstva u VSŽ 24. rujna 2009. 1,27 MB

Povrćarstvo

Voćarstvo i vinogradarstvo

 
7. Dani voćara - plakat 2012 05. ožujka 2012. 1008,02 KB
 
7. Dani voćara - pozivnica 2012 05. ožujka 2012. 271,68 KB
 
Pozivnica Voćari 2011. 02. ožujka 2011. 994,94 KB
 
Program 6. voćarskih dana Ilok 02. ožujka 2011. 197,45 KB
 
Ocjenjivanje vina 17. lipnja 2010. 429,87 KB
 
5. dani voćara VSŽ 01. ožujka 2010. 75,01 KB

Trženje i oglašavanje

Šumarstvo, lovstvo i ribolovstvo

Ruralni razvoj

 
 
Mjera 8.6.2. 01. srpnja 2016. 623,78 KB
 
Mjera 8.6.3. 30. lipnja 2016. 1002,51 KB
 
Mjera 8.6.1. 27. lipnja 2016. 759,27 KB
 
Mjera 8.5.2. 24. lipnja 2016. 625,92 KB
 
Natječaj 8.5.1 06. lipnja 2016. 70,45 KB
 
Vodić kroz mjere 8.5.1 06. lipnja 2016. 149,78 KB
 
Mjera 8.5. Prilozi 06. lipnja 2016. 232,76 KB
 
Pravilnik o provedbi mjere M08 8.5 06. lipnja 2016. 198 KB
 

Navodnjavanje i detaljna melioracijska odvodnja

 
Zakonodavni okvir područje vodno gospodarstvo 22. siječnja 2016. 434,3 KB

Poljoprivreda udruženja

Potpore i sufinanciranja

Ostalo

Vrh