Izbornik
heeader image

Upravni odjel za obrazovanje, sport, mlade i demografiju

Sjedište: Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344 - 232

IMG

Pročelnica: Doc. dr.sc. Jadranka Mustapić - Karlić
Tel: 032 / 344 - 232

Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za obrazovanje, sport, mlade i demografiju je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnost obrazovanja i športa.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i srednjeg obrazovanja i športa, 

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu Županije u djelatnostima iz st.1.,

- poslove pripreme prijedloga mreža ustanova u djelatnostima iz st.1 sukladno posebnim zakonima,

- poslove vezani za financiranje djelatnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova,

- poslove pripreme prijedloga, provođenje i praćenje izvršavanja programa javnih potreba u obrazovanju i športu,

-  stručne i druge poslove u vezi sa stipendiranjem učenika i studenata,

- poslove provedbe akata Županijske skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela,

- poslove vezane za koordiniranje i praćenje rada udruga iz područja športa .

Priloženi dokumenti

  Program za cjeloživotno učenje (pdf) 06. prosinca 2011. 39,7 KB