Izbornik
heeader image

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) te članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ( „Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br.3/18), župan Vukovarsko-srijemske županije donio je Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka, te je imenovao Ivanu Giljanović Babić, dipl. iur., višu stručnu suradnicu za imovinu u Upravnom odjelu za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije, službenikom za zaštitu osobnih podataka Vukovarsko-srijemske županije.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

 - upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,

- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

- brine o izvršavanju obveza iz čl. 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Ovlašćuje se Upravni odjel za opće poslove Vukovarsko-srijemske županije da izvijesti Agenciju za zaštitu osobnih podataka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove Odluke.

 

Službeni kontakt podaci

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Ivana Giljanović Babić, dipl.iur.

Telefon: 032 344 113

Fax: 032 344 051

E-mail adresa: ivana.giljanovic-babic@vusz.hr