Izbornik
heeader image

Mrtvačka glava - noćni leptir

 • 17. srpnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Mrtvačka glava - noćni leptir

Jedan od leptira kojega najduže možemo vidjeti u prirodi je noćni leptir mrtvačka glava. Ovo upečatljivo narodno ime dobio je zbog bijele šare u obliku mrtvačke glave, koja mu se nalazi na gornjoj strani prsišta.  Intenzivnom poljoprivredom upotrebljavani pesticidi štetno su djelovali na njegovu populaciju, tako da je danas prilično rijedak na svome prirodnom staništu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ipak, ovoga leptira se može još uvijek vidjeti kako strpljivo čeka smiraj dana na kori drveta, kada...

Bregunice – strogo zaštićena vrsta

 • 10. srpnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Bregunice – strogo zaštićena vrsta

Bregunica je u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena vrsta koja se nalazi na popisu Crvene knjige ugroženih svojti ptica RH i zaštićena je sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Prema pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na strogo zaštićenim životinjskim vrstama za njeno usmrćivanje propisana je kazna od 1.200,00 kuna, za uznemiravanje i ozljeđivanje do 80 % toga iznosa ovisno o težini radnje. U Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo jedna  kolonija ovih strogo...

Komarci - kako se zaštititi

 • 09. srpnja 2012.
 • Ostalo, Zdravstvo i socijalna skrb, Priroda i zaštita okoliša

Suzbijanje komaraca podrazumijeva kontinuirano provođenje mjera kojima se smanjuje mogućnost njihova razvoja i razmnožavanja. O tome, kako si sami možemo pomoći Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije izradio je informativni letak "Komarci - kako se zaštiti".

Šumski mravi

 • 05. srpnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Šumski mravi

U Vukovarsko-srijemskoj županiji bogatoj hrastovim šumama, često je moguće i u manjim šumskim sastojinama  vidjeti šumske mrave koji u ovo doba godine puštaju krilate oblike mužjaka i ženki iz mravinjaka na svadbeni let. Analizom sadržaja mravinjaka šumskih mravi, utvrđeno je da se hrane najviše insektima koji su štetnici drvne mase, pa se ovi mravi zbog toga smatraju izuzetno korisnim stanovnicima šume. U većini europskih zemalja nastoji se sačuvati ova vrsta, pa se čak uzgajaju laboratorijski i...

Spomenik parkovne arhitekture – Lenije

 • 02. srpnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Spomenik parkovne arhitekture – Lenije

Park Lenije proglašen je zaštićenim dijelom prirode – spomenikom parkovne arhitekture na 15. sjednici Skupštine Vukovarsko-srijemske županije, 18. lipnja 1999. godine. Dio je povijesne jezgre grada Vinkovaca, s površinom od 4,00 ha pruža osvježenje i stvara vlastitu ugodnu mikroklimu koju ponajprije koriste učenici brojnih srednjih škola smještenih u njegovoj neposrednoj blizini. Gradski stadion, sportske dvorane i gradski bazen dio su sportskih i rekreativnih objekata odavno  povezanih sa parkom...

Mreža sakupljanja otpada u 2012. godini

 • 02. srpnja 2012.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK objavila je novu mrežu skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja za 2012.godinu. u Republici Hrvatskoj. Akcije su namijenjene poljoprivrednim gospodarstvima koja trebaju imaju prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom propisani način. Prateći list je propisani obrazac kojeg popunjava posjednik otpada, a ovjerava ga ovlašteni sakupljač prilikom preuzimanja otpada. Poljoprivrednici će dakle moći u određeni dan i sat doći na definirani...

Utjecaj vremenskih prilika

 • 18. lipnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Utjecaj vremenskih prilika

Česte oborine s jakim vjetrom koje su počele u svibnju i nastavile se  u lipnju, nepovoljno se odražavaju i na pojedine zaštićene vrste u našoj županiji. Naime, u ovome su periodu mladi ptići izuzetno osjetljivi na ispadanje iz gnijezda, jer dobivaju pravo perje, te veličinom i težinom sve više izgledaju kao odrasle ptice. Budući da još uvijek nisu sposobni za samostalno letenje, ili su u fazi vježbanja krila i kratkotrajnih letova vrlo često se dešava da ih jači vjetar izbaci iz gnijezda. Iako ih...

Značajni krajobraz Vuka

 • 11. lipnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Značajni krajobraz Vuka

Značajni krajobraz Vuka proglašen je na 15. sjednici Skupštine Vukovarsko-srijemske županije 18. lipnja 1999. godine. Zbog svoje biološke i krajobrazne raznolikosti, te prirodnoga stanja svoga vodotoka ovaj krajobraz je značajan s aspekta zaštite prirode kao stanište velikog broja biljnih i životinjskih vrsta. Prema Zakonu o zaštiti prirode na području krajobraza nisu dopuštene radnje koje bi na bilo koji način narušile obilježja zbog kojih je proglašena zaštita a svi korisnici za obavljanje radnji...

Prva radionica projekta „Natura 2000 MANMON“

 • 05. lipnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Prva radionica projekta „Natura 2000 MANMON“

Prva radionica projekta „Natura 2000 MANMON“ održana je u Vinkovcima s ciljem očuvanja biološke raznolikosti Spačvanskog bazena kao vrijednog područja nacionalne ekološke mreže. Na radionici su prisustvovali predstavnici svih sektora koji na bilo koji način koriste ovaj prostor, prvenstveno dionici s područja šumarstva, vodnog gospodarstva, lovstva, lokalne samouprave, znanstvene zajednice i županijskih upravnih odjela. Rezultat ovoga projekta biti će prvi plan upravljanja za područje ekološke mreže,...

Aktivnosti dabra u Spačvi

 • 28. svibnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Aktivnosti dabra u Spačvi

Nakon više od dvije stotine godina od potpunog nestanka dabrova sa prostora današnje Vukovarsko-srijemske županije, zabilježeni su prvi tragovi njihove aktivnosti u šumskom kompleksu Spačve. Rezultat su reintrodukcije koja je započela  2009. godine, kada su prvi dabrovi pušteni u riječicu Brežnicu kod Otoka. Ovi dabrovi su dopremljeni  iz šume Žutica kod Ivanić grada, koja je i prvi lokalitet reintrodukcije dabra u Republici Hrvatskoj. Ponovno naseljavanje dabra na nekadašnja staništa postao je uobičajeni...