Izbornik
heeader image

Monitoring vrsta šumskih staništa

 • 16. listopada 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Monitoring vrsta šumskih staništa

Druga radionica za buduće potrebe monitoringa i formiranja platforme za izradu nacionalnog programa monitoringa vrsta i staništa, odnosila se na šumska staništa i vrste koje u njima obitavaju. Ovo je izuzetno bitan segment monitoringa s obzirom na površinu pod šumama na nacionalnoj razini Republike Hrvataske, ali i za Vukovarsko-srijemsku županiju koja je izuzetno bogata šumama i u kojoj se nalazi  Spačvanski bazen, najveći kompleks aluvijalne cjelovite šume hrasta lužnjaka u Europi. Iskustva o prikupljanju...

Monitoring vrsta vodenih staništa

 • 10. listopada 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Monitoring vrsta vodenih staništa

Sve države članice Europske unije obvezne su svakih šest godina kroz jedinstvene obrasce izvještavati o trendovima očuvanosti za svaku pojedinu biljnu i životinjsku vrstu, stanišni tip na svome području i provedbi poduzetih mjera. Analizom izvješća svih zemalja članica moguće je na razini Europske unije pratiti  stanje i prema potrebi prilagođavati potrebne mjere kako bi se postigla povoljna  očuvanost prirode, odnosno stanje u kojemu vrsta ili stanišni tip prosperira i ima dobre izglede da tako...

Zaštita prirode u odgoju i obrazovanju

 • 02. listopada 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaštita prirode u odgoju i obrazovanju

Podizanje razine svijesti i potrebe očuvanja zaštićenih područja naše županije, strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta predstavljaju posao na kojemu bez obzira na realne poteškoće i opću financijsku situaciju treba ustrajati kao zalog za buduća bolja vremena i generacije koje će baštiniti stanje kakvoga im ga mi ostavimo. U tu svrhu veliku ulogu ima poučna šumska staza park šume Kanovci, realizirana u suradnji Javne ustanove i šumarije Vinkovci, koja je u funkciji edukacije već drugu školsku godinu....

Tresetište uz rijeku Vuku

 • 26. rujna 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Tresetište uz rijeku Vuku

Tresetišta su specifična područja nastala u dužem vremenskom periodu taloženjem biljnih ostataka, a spadaju u kategoriju vlažnih staništa, zbog stalnog zasićenja vodom. Taloženje biljnih ostataka među kojima prevladava mahovina u kombinaciji s konstantnim zasićenjem vodom bez pristupa kisika, dovodi do nepotpune razgradnje biljnih ostataka, njihovog gomilanja i uzdizanja zemljišta. Zbog nepovoljnih klimatskih prilika za razvoj tresetišta u  jugoistočnoj Europi, smatra se da je Slovenija i sjeverozapadna...

Održavanje šumske staze

 • 19. rujna 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Održavanje šumske staze

Šumska poučna staza smještena u park šumi Kanovci izletišta Sopot, uređena je u cjelokupnoj dužini kako bi pokazala jesensko šumsko ruho u punome sjaju. Održavanje ove šumske staze je nastavak  dobre suradnje između šumarije Vinkovci i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Staza je namijenjena prvenstveno učeničkoj populaciji osnovnih škola naše županije u sklopu programa nastave u prirodi, ali je zbog atraktivnog položaja i blizine grada...

Radovi na obali Dunava

 • 12. rujna 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Radovi na obali Dunava

Rijeka Dunav je dio Nacionalne ekološke mreže u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dio prekograničnog hrvatsko-mađarskog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Proglašen je na 24. sjednici Međunarodnog koordinacijskog vijeća Programa „Čovjek i biosfera“ održanoj od 09. do 13. srpnja 2012. u sjedištu UNESCO-a u Parizu.  Radovi koji se održavaju na obali izvode se od strane Hrvatskih voda VGO Osijek, a cilj im je izgradnja obaloutvrde u koritu samoga vodotoka koja je nužna za zaštitu od djelovanja erozije....

Rijetka vrsta šišmiša

 • 04. rujna 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Rijetka vrsta šišmiša

Dvobojni šišmiš je nedovoljno poznata vrsta, ali kao i sve ostale  vrste šišmiša u Republici Hrvatskoj strogo zaštićena. Relativno ga je lako prepoznati po boji krzna, koje je smeđe s srebrnim vrhovima s leđne strane, dok je s trbušne strane bjelkasto ili žućkasto i jasno odijeljeno od leđnog. Iako je rijedak i nedovoljno istražen kao vrsta, dvobojni šišmiš nalazi stanište u Vukovarsko-srijemskoj županiji gdje su ga uspjeli zabilježiti i fotografirati djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim...

Gatalinka – gotovo ugrožena vrsta

 • 28. kolovoza 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Gatalinka – gotovo ugrožena vrsta

Iz porodice gatalinki u Europi živi samo jedan rod i jedna vrsta. Gatalinka je u pravilu  zelene boje, ali može biti i siva ili smeđa s obveznom crnom prugom sa svjetlijim rubom, koja se proteže od nosa preko očiju do natkoljenice. Odozdo je bijele boje, a veličina joj je do 5 centimetara. Koža joj je na leđima glatka, na trbuhu zrnata. Aktivna je  u sumrak i noću, danju se rado sunča na lišću ili stabljikama. Prema procjeni rizika od izumiranja vrste po IUCN kriterijima u Republici Hrvatskoj približava...

Pčelarice na Dunavu

 • 21. kolovoza 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Pčelarice na Dunavu

Iz porodice pčelarica u Europi živi jedan rod i jedna vrsta, koja svoja staništa nalazi i u  Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ova ptica se vrlo lako može uočiti zbog izuzetno šarenoga perja koje je plavozelene boje,  žuto na grlu i leđima, te kestenjasto na glavi sa širokom crnom očnom prugom i plaštem. Selica je, koja prezimljava u Africi a u Europi obitava na južnom i jugoistočnom dijelu kontinenta. Životni prostor joj predstavljaju otvoreni suhi i osunčani predjeli najčešće u blizini rijeka i jezera...

Zaštita staništa ugrožene vrste

 • 25. srpnja 2012.
 • Priroda i zaštita okoliša
Zaštita staništa ugrožene vrste

U Vukovarsko-srijemskoj županiji nalaze se staništa pojedinih biljnih i životinjskih vrsta koje su na popisu ugroženih vrsta  Crvene knjige Republike Hrvatske. Jedno od takvih staništa je i strma obala Dunava koju za gniježđenje koristi nekoliko strogo zaštićenih vrsta. Informacije o ovome staništu koje su prikupili nedavnim terenskim obilaskom, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije proslijedili su u Državni zavod za zaštitu prirode....