Izbornik
heeader image

Rezultati aktivnosti Projekta „Tri rijeke=jedan cilj“

 • 26. studenog 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša, Ostalo
Rezultati aktivnosti Projekta „Tri rijeke=jedan cilj“

U sklopu aktivnosti Projekta „Tri rijeke=jedan cilj“, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije za sve projektne partnere i goste organizirala je studijsko putovanje tijekom kojega su posjećeni lokaliteti provođenja Projekta. Posjećeno je šest hrvatskih županija koje se nalaze u obuhvatu prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“ i nacionalni park „Duná-Drava“ u Mađarskoj. Svi projektni partneri, počevši od Javne ustanove Vukovarsko-srijemske...

Povratak u prirodu mladog orla štekavca

 • 18. studenog 2015.
 • Ostalo, Priroda i zaštita okoliša
Povratak u prirodu mladog orla štekavca

Nakon tromjesečnog oporavka u prihvatilištu za zbrinjavanje ozlijeđenih strogo zaštićenih životinjskih vrsta, mladi orao štekavac dovoljno se oporavio za samostalan lov i vraćanje u prirodno stanište. Naime, ozlijeđenu mladu pticu su djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije na poziv lovačkog društva iz Markušice preuzeli i zbrinuli u prihvatilište koje se nalazi u Brodsko-posavskoj županiji. Nakon uspješnog oporavka obavljeno je prstenovanje...

Naknada za očuvanje strogo zaštićene vrste

 • 12. studenog 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Naknada za očuvanje strogo zaštićene vrste

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije isplatila je naknadu vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo bijele rode u sklopu Projekta „Zaštita i očuvanje bijele rode u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ za tekuću godinu. Polovicu iznosa potrebnog za financiranje osigurala je Vukovarsko-srijemska županija, dok je druga polovica sredstava temeljem ugovora o financiranju Projekta osigurana od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. ...

Monitoring vidre u Vukovarsko-srijemskoj županiji

 • 04. studenog 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Monitoring vidre u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Vidre su grabežljivci smješteni na samom vrhu hranidbene piramide koji pridonose uspostavi ekološke ravnoteže vodenih ekosustava. Onečišćenje vode sredstvima za zaštitu bilja i mineralnim gnojivima u uvjetima intenzivne poljoprivredne proizvodnje glavni je razlog ugroženosti vidre u našoj županiji. Dodamo li tome trovanje teškim metalima, fragmentaciju staništa prometnicama na kojima vidre povremeno stradavaju i uginuća u ribolovnim mrežama što je također specifično za našu županiju, nije iznenađujuće...

Suradnja s SOS dječjim selom Ladimirevci

 • 28. listopada 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša, Zdravstvo i socijalna skrb
Suradnja s SOS dječjim selom Ladimirevci

SOS dječja sela pružaju djeci bez roditelja sigurnost, obrazovanje i trajan dom čime ostvaruju temeljne uvjete za zdrav razvoj, izgradnju samopouzdanja i liječenje emocionalnih rana. Na prostoru Vukovarsko-srijemske županije djeluje SOS dječje selo Ladimirevci, te je ostvarena suradnja s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Stručni djelatnici Javne ustanove educiraju prigodnim prezentacijama mlade štićenike SOS dječjeg sela o potrebi očuvanja...

Početak radova na izgradnji promatračnice za ptice na pašnjaku sela Borovo

 • 22. listopada 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Početak radova na izgradnji promatračnice za ptice na pašnjaku sela Borovo

Za potrebe monitoringa Natura 2000 ekološke mreže u Vukovarsko-srijemskoj županiji radi utvrđivanja promjena u staništu i populaciji strogo zaštićenih i ugroženih vrsta, počeli su radovi izgradnje promatračnice za ptice na pašnjaku sela Borovo. Radovi se obavljaju u sklopu aktivnosti projekta „Tri rijeke=jedan cilj“, kojeg djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima provode na prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Jedan od ciljeva projekta je povećanje kapaciteta...

Raznolikost vrsta zahtijeva oprez

 • 14. listopada 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Raznolikost vrsta zahtijeva oprez

Dolaskom jeseni, na šumskom tlu prekrivenom otpalim lišćem sve je više različitih vrsta gljiva među kojima su raširene krasnice. Ovaj rod gljiva s većim brojem vrsta  ima stanište  u šumama Vukovarsko-srijemske županije ali zahtijeva poseban oprez prilikom sakupljanja. Naime, pojedine vrste krasnica su otrovne te se nikako ne preporuča neiskusnim sakupljačima da se sami upuštaju u određivanje vrste krasnice. Od svježih ili sušenih gljiva može se prirediti veliki broj jela kao i od mesa, ali im je...

Međunarodni dan promatranja ptica

 • 07. listopada 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Međunarodni dan promatranja ptica

Raznolikost ptičjih vrsta i ljepota njihovog pjeva oduvijek su ljudima bili izvor divljenja i inspiracije. Ali osim biološke i estetske vrijednosti, ptice imaju i znatnu gospodarsku važnost. Veliki broj ptica se hrani kukcima i korovskim biljkama koje umanjuju prihode u poljoprivredi i šumarstvu, dok grabljivice kontroliraju populacije glodavaca čime štite poljoprivredne kulture ali i umanjuju rizik od zaraznih bolesti koje glodavci prenose. Obilježavanje Međunarodnog dana promatranja ptica Javna...

Nadzor prostora ekološke mreže

 • 01. listopada 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Nadzor prostora ekološke mreže

Natura 2000 je ekološka mreža zemalja članica Europske unije sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih biljnih i životinjskih vrste, te stanišnih tipova. Radi se o više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta, te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova važnih za očuvanje ili vraćanje u povoljno stanje. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju nacionalna ekološka mreža je većim dijelom postala Natura 2000 mreža, što znači da je svojom biološkom raznolikošću obogatila ukupno prirodno...

Osjetljiva populacija čaplji

 • 23. rujna 2015.
 • Priroda i zaštita okoliša
Osjetljiva populacija čaplji

Mala bijela čaplja se nekada gnijezdila na nizinskom prostoru Republike Hrvatske u većim kolonijama, prvenstveno na ribnjacima i u Kopačkom ritu gdje je sredinom prošlog stoljeća zabilježeno čak  400 gnijezdećih parova. Takve velike gnijezdeće  kolonije više ne postoje i u Kopačkom ritu je broj gnijezdećih parova sveden na petnaest, zbog čega je dospjela na crveni popis vrsta. Prema odredbi Zakona o zaštiti prirode mala bijela čaplja je strogo zaštićena vrsta, te je  po Pravilniku o visini naknade...

Vrh