Izbornik
heeader image

7. Dani voćara vukovarsko-srijemske županije

 • 09. ožujka 2012.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
7. Dani voćara vukovarsko-srijemske županije

U organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije, Općine Tovarnik, Udruge voćara "Rujan" te Ureda za međunarodnu suradnji TINTL- u Tovarniku su 9.ožujka 2012. održani 7. Dani voćara Vukovarsko-srijemske županije. Tovarnik je u središtu zbivanja za sve voćare, proizvođače voćnih rakija, prerađivače voća, ali i laike- zaljubljenike u voćarstvo u Vukovarsko- srijemskoj županiji, i njihovih gostiju iz gotovo cijele Hrvatske   Započeli su na plantaži...

Projekt ABCDE Posavina

 • 29. veljače 2012.
 • Energetika, Gospodarstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
Projekt ABCDE Posavina

U Vinkovcima je danas održana radionica za lokalne vlasti o mogućnostima korištenja poljoprivredne biomase za proizvodnju energije. Za razliku od tradicionalnog energetskog planiranja, korištenje obnovljivih izora energije (OIE) usmjerava energetsko planiranje s centraliziranih, nacionalnih projekata prema lokalnim zajednicama s energetskim projektima regionalnog odnosno lokalnog značaja. Korištenjem biomase pruža se mogućnost ostvarivanja pozitivnih socio-ekonomskih učinaka te pozitivnih učinaka...

Sastanak s proizvođačima povrća Vukovarsko-srijemske županije

 • 20. veljače 2012.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Danas je u maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održan sastanak s proizvođačima povrća u Vukovarsko-srijemskoj županiji kojem je nazočio pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Andrija Matić. Tema sastanka je bila analiza stanja i problemi s kojima se susreću proizvođači povrća u Vukovarsko-srijemskoj županiji s naglaskom na proizvodnju u zaštićenom prostoru, te mogućnosti i spremnost na povećanje kapaciteta i opremljenosti poljoprivrednog gospodarstva uz podizanje...

Edukacija za ovčare i kozare

 • 01. veljače 2012.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

U Vinkovcima je danas u Velikoj županijsko vijećnici održana edukacija za ovčare i kozare Vukovarsko-srijemske županije koju su organizirali Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza, Udruga uzgajatelja koza i ovaca Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatska i županijska poljoprivredna agencija, a sve u suradnji s Upravnim odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije. Pozvani su svi uzgajatelji ovaca iz Vukovarsko-srijemske županije, njih oko 200 i 60-tak uzgajatelja...

Projekt CROstart

 • 30. siječnja 2012.
 • Gospodarstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Projekt CROstart  - EU INFO 2010 projekt, Europski dom Slavonski Brod provodi u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom, razvojnim agencijama – RRA Slavonije i Baranje, RRA Požeško-slavonske županije, RRA Virovitičko-podravske županije – Vidra, RRA Vukovarsko-srijemske županije – Hrast, RA Brodsko-posavske županije - CTR, Televizijom Slavonije i Baranje, Vinkovačkom televizijom, Slavonskobrodskom televizijom, Radio Brodom, Županijskim radio Požegom, Hrvatskim radio Vukovarom, Informativnim...

Dan otvorenih vrata APCP projekta na farmi Gašparić

 • 27. siječnja 2012.
 • Gospodarstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
Dan otvorenih vrata APCP projekta na farmi Gašparić

Na farmi obitelji Gašparić u Tovarniku održan je Dan otvorenih vrata APCP projekta, čime je obilježen uspješan završetak prijave farme Gašparić na natječaj Fonda i ostvareni maksimalni povrat 75% investicije, odnosno 450.000 kn. Ujedno se ovaj susret poklopio i sa završnim krugom natječaja za povrat sredstava iz APCP projekta, koji teče od 10.01- 10.02. 2012. Na farmi Gašparić okupilo se mnoštvo poljoprivrednika, predstavnika Županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu, općine Tovarnik, djelatnika...

Plan upravljanja slivom rijeke Save

 • 25. siječnja 2012.
 • Gospodarstvo, Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj, Priroda i zaštita okoliša, Prostorno uređenje i graditeljstvo
Plan upravljanja slivom rijeke Save

Nacrt Plana upravljanja slivom rijeke Save radi  uvida i  sudjelovanja javnosti otvoren je za javne rasprave do 21.04.2012. godine. Za izradu nacrta plana potrebne informacije prikupljene su od zemalja koje pripadaju slivu rijeke Save, u skladu s Okvirnim sporazumom za sliv rijeke Save i Okvirnom direktivom o vodama Europske unije. Na sastanku i raspravi održanom u Vinkovcima, ispred Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima bio je prisutan stručni suradnik Mario Raguž. Na...

Organiziranje info štandova u povodu Referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji

 • 19. siječnja 2012.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

Za uspješno pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji potrebno je pridobiti visok stupanj potpore hrvatskih građana, pa tako i građana Vukovarsko-srijemske županije. Obzirom da se bliži datum održavanja Referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji koji se održava 22. siječnja 2012. godine, Savjet za europske integracije i Upravni odjel za međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Vukovarsko-srijemske županije osmislili su cijeli niz informativnih i edukativnih aktivnosti o Europskoj uniji. Stoga...

Započeo sedmi krug natječaja za Mjere 101 i 103, te treći krug natječaja za Mjeru 302 IPARD programa

 • 04. siječnja 2012.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj

U namjeri da informacije o provedbi IPARD programa budu na vrijeme dostupne svim potencijalnim korisnicima na području cijele Republike Hrvatske, obavještavamo Vas da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – SAPARD/IPARD Agencija – objavila sedmi javni natječaj za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda“ i treći javni natječaj za Mjeru 302 „Diversifikacija...

U sklopu projekta „CROstart“ održana je Javna tribina o poglavlju 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak

 • 21. prosinca 2011.
 • Poljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvoj
U sklopu projekta „CROstart“ održana je Javna tribina o poglavlju 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak

U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je Javna tribina u okviru provedbe projekta „CROstart“ u kojemu sudjeluje pet slavonskih županija, a koji se financira sredstvima IPA INFO 2010, u organizaciji Vukovarsko-srijemske županije i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na temu poglavlja pregovora 11. Poljoprivreda i ruralni razvitak. Tribinu je održao mr.sc. Miroslav Božić, ravnatelj Uprave za poljoprivrednu politiku i međunarodnu suradnju pri Ministarstvu poljoprivrede...

Vrh