Veličina teksta:
Izbornik
heeader image heeader image

Obavijest o radu Službe za opću upravu

  • 12. svibnja 2020.

U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske i Uputama Ministarstva uprave, KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-4 od 7.5.2020. godine, normalizira se rad tijela državne uprave, a shodno tome i upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije. Rad sa strankama obavljat će se uz pridržavanje svih epidemioloških uputa, po mogućnosti uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem. Odsjek za građanska stanja i matičarstvo MATIČNI URED VINKOVCI, Glagoljaška 27 Svaki radni dan od 7,30 do 15,30...

Obavijest Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju

  • 19. ožujka 2020.
  • Sport, mladi i demografija

S obzirom na novonastalu situaciju u vezi korona virusa i Mjera koje je donio Stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, za sve  Javne pozive koji su u tijeku a koje provodi Upravni odjel za sport, mlade i demografiju, prijave se zaprimaju isključivo putem pošte.

ODLUKA o preventivnoj mjeri prestanka izravnog rada sa strankama

  • 17. ožujka 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA Ž U P A N KLASA: 011-01/20-01/01 URBROJ: 2196/1-01-20-1 Vukovar, 17. ožujka 2020. god.   Na temelju članka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije,...

„Što svi trebamo znati o coronavirusu“

  • 25. veljače 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb
„Što svi trebamo znati o coronavirusu“

Letak „Što svi trebamo znati o coronavirusu?“koji je izdradilo Ministarstvo zdravstva Link https://drive.google.com/open?id=1lbfbhr1iDhgW4PpWQdQRGLTMPvxyZjuy na kojem se nalazi informativni video materijal 

Zaželi - program zapošljavanja žena - faza II

  • 19. veljače 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

Otvoren je poziv na dostavu  projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) programa  “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”. Poziv je otvoren od 19.02.2020. do 28.02.2021.   Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne organizacije.   Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i...

Obavijest o otvorenom natječaju

  • 27. siječnja 2020.
  • Zdravstvo i socijalna skrb

Ministarstvo zdravstva objavilo je  Natječaj za prijavu projekata u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2020. godinu. Natječaj  je otvoren od 17. siječnja 2020. godine, a rok za dostavu prijava je 17. veljače 2020. godine. Za projekte zdravstvenih organizacija u području prioriteta ZO-1. najmanji iznos koji se može odobriti za pojedini projekt je 50.000,00 kn, a maksimalni 1.200.000,00 kn. Opći cilj Natječaja: Suzbiti i spriječiti pojavu ovisnosti među djecom i mladima...

Vrh