Izbornik
heeader image

Financije

 

Priloženi dokumenti

  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna VSŽ za 2019. godinu 04. rujna 2020. 1,11 MB
  Konsolidirano financijsko izvješće za razdoblje: 1.siječanj - 30.lipanj 2020. 31. kolovoza 2020. 721,96 KB
  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 30. lipnja 2020. 31. kolovoza 2020. 707,08 KB
  Sponzorstva i donacije 01.01. – 30.06.2020. godine 07. kolovoza 2020. 552,36 KB
  Obrasci izvještaja za razdoblje od 01.01 - 31.03.2020. godinu 14. svibnja 2020. 704,5 KB
  Konsolidirano financijsko izvješće za 12/2019. godinu 06. ožujka 2020. 1,26 MB
  Bilješke uz financijske izvještaje za period 01.01.2019-31.12.2019. godine 06. ožujka 2020. 222,89 KB
  BILJEŠKE uz konsolidirano izvješće za razdoblje od 1.siječnja - 31.prosinca 2019. godine 06. ožujka 2020. 400,02 KB
  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinca 2019. 25. veljače 2020. 1,25 MB
  Sponzorstva i donacije - od 1.07.-31.12.2019. 24. veljače 2020. 133,08 KB
  Sponzorstva i donacije - od 1.01.-30.06.2019. 24. veljače 2020. 131,29 KB
  Proračun za građane 2020. 13. veljače 2020. 426,03 KB
  Prijedlog proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu i projekcije 2021-2022. godinu 27. siječnja 2020. 694,6 KB
  III. izmjene i dopune proračuna VSŽ za 2019. godinu 15. siječnja 2020. 7,18 MB
  Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021.-2022.godinu 17. prosinca 2019. 15,44 MB
  Odluka o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu 17. prosinca 2019. 2,33 MB
  Izvršenje Proračuna Vukovarsko-srijemske županije od 01.01.-30.06.2019. godine 14. studenog 2019. 861,31 KB
  Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji VSŽ za 2018. godinu 14. studenog 2019. 13,32 MB
  Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019. 30. listopada 2019. 1,26 MB
  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.siječanj 2019. do 30. rujan 2019. 30. listopada 2019. 1,26 MB
  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1.siječanj 2019. do 31. ožujak 2019. 30. listopada 2019. 420,48 KB
  Proračun 2019 28. listopada 2019. 587,29 KB
  II. izmjene i dopune Proračuna VSŽ za 2019. 18. rujna 2019. 5,43 MB
  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Vukovarsko - srijemske županije za 2018. godinu 22. srpnja 2019. 4,65 MB
  Vodić za građane 2019. 06. lipnja 2019. 2,76 MB
  Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Vukovarsko – srijemske županije za 2019. godinu 05. lipnja 2019. 151,16 KB
  I. izmjene i dopune Proračuna VSŽ za 2019. 04. lipnja 2019. 543,52 KB
  ODLUKA o raspodjeli financijskih potpora iz Javnog poziva za sportske donacije, sufinanciranje programa i aktivnosti iz područja sporta u VSŽ u 2019. godini 12. ožujka 2019. 682,88 KB
  Financijski izvještaji VSŽ za period 01.01.-31.12.2018. godine 04. ožujka 2019. 714,15 KB
  ODLUKU o raspodjeli financijskih potpora iz Javnog poziva za sportske donacije, sufinanciranje programa i aktivnosti iz područja sporta u Vukovarsko-srijemskoj županij i u 2019 . godini 20. veljače 2019. 106,47 KB
  Sponzorstva i donacije - od 1.07.-31.12.2018. 19. veljače 2019. 906,3 KB
  Promjena računa Vukovarsko-srijemske županije 11. siječnja 2019. 75,89 KB
  III. izmjene i dopune proračuna VSŽ za 2018. godinu 31. prosinca 2018. 19,18 MB
  Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020.-2021. godinu 30. studenog 2018. 7,63 MB
  ODLUKU o izvršavanju Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2019. 30. studenog 2018. 791,79 KB
  Izvršenje Proračuna VSŽ od 01.01.-30.06.2018. godine 26. rujna 2018. 734,99 KB
  II. izmjene i dopune proračuna VSŽ za 2018. godinu 26. rujna 2018. 587,74 KB
  ODLUKA o otpisu dugova fizičkim osobama 20. rujna 2018. 95,63 KB
  Sponzorstva i donacije - od 1.01.-30.06.2018. 05. rujna 2018. 511,57 KB
  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. 01. – 30.06.2018. 21. kolovoza 2018. 703,76 KB
  I. izmjene i dopune proračuna VSž za 2018. godinu 20. lipnja 2018. 475,47 KB
  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu 20. lipnja 2018. 641,37 KB
  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01. 01. – 31.12.2017. 16. veljače 2018. 1,26 MB
  Sponzorstva i donacije - od 1.01.-30.06.2017. 25. siječnja 2018. 181,92 KB
  Sponzorstva i donacije - od 1.07.-31.12.2017. 25. siječnja 2018. 118,69 KB
  Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme 09. siječnja 2018. 72,31 KB
  Odluka o izvršavanju proračuna za 2018. 29. prosinca 2017. 99,29 KB
  II. izmjene i dopune proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 29. prosinca 2017. 539,34 KB
  Odluka o Županijskoj riznici Vukovarsko-srijemske županije 29. prosinca 2017. 101,9 KB
  Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2018. godinu i projekcija proračuna za 2019.-2020. godinu 29. prosinca 2017. 706,52 KB
  Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz proračuna VSŽ za 2018. godinu 29. prosinca 2017. 89,01 KB
  Obrasci izvještaja za razdoblje od 01.01 - 30.06.2017. godinu 05. listopada 2017. 422,13 KB
  Izvještaj o izvršenju Proračuna VSŽ za razdoblje I-VI. mj. 2017. 25. rujna 2017. 649,18 KB
  II. Izmjene Plana nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017.godinu 13. rujna 2017. 298,58 KB
  Konsolidirano financijsko izvješće za 6-2017 12. rujna 2017. 1,26 MB
  Konsolidirano financijsko izvješće za 12-2016 12. rujna 2017. 448,49 KB
  Izvješće o izvršenju proračuna za 2016. godinu 20. srpnja 2017. 495,8 KB
  I. Izmjene Plana nabave Vukovarsko-srijemske županije za 2017.godinu 30. lipnja 2017. 210,18 KB
  Sponzorstva i donacije - od 1.7.-31.12 2016. 24. travnja 2017. 93,19 KB
  Sponzorstva i donacije - od 1.1.-30.06 2016. 24. travnja 2017. 176,61 KB
  I izmjene i dopune proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu 12. travnja 2017. 404,26 KB
  Plan razvojnih programa Vukovarsko-srijemske županije 2017.-2019. godine 12. travnja 2017. 113,92 KB
  O D L U K A o raspodjeli sredstava temeljem Javnog natječaja Vukovarsko-srijemske županije za financiranje programa i projekata u području socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata 03. travnja 2017. 0 B
  Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava 24. ožujka 2017. 17,71 KB
  Obrasci godišnjih izvještaja za 2016. godinu 28. veljače 2017. 437,33 KB
  Plan razvojnih programa 2017. 02. siječnja 2017. 22,04 KB
  II izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu 02. siječnja 2017. 454,01 KB
  Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu i projekcija proračuna za 2018.-2019. godinu 02. siječnja 2017. 466,04 KB
  Odluka o izvršavanju proračuna Županijske Skupštine za 2017. 02. siječnja 2017. 103,99 KB
  Konsolidacija 12-2015 05. listopada 2016. 1,29 MB
  Konsolidacija 6-2016 05. listopada 2016. 432,37 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti 12. kolovoza 2016. 64,45 KB
  I izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. godinu 25. srpnja 2016. 410,33 KB
  Upute - natječaj financije - viši referent VŠS 13. srpnja 2016. 178,87 KB
  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme-Financije 13. srpnja 2016. 85,12 KB
  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme-Financije 13. srpnja 2016. 85,12 KB
  Upute - natječaj financije - viši referent VŠS 13. srpnja 2016. 178,87 KB
  Izvršenje proračuna za 2015. godinu 16. lipnja 2016. 422,64 KB
  Plan razvojnih programa 2015. sa izvršenjem 16. lipnja 2016. 24,94 KB
  Pravilnik o financiranju javnih potreba Vukovarsko-srijemske županije 21. ožujka 2016. 199,19 KB
  Obrasci godišnjih izvještaja za 2015. godinu 19. veljače 2016. 431,12 KB
  Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01. Do 31.12.2015. godine 19. veljače 2016. 97,42 KB
  Sponzorstva i donacije od 01.01.-30.06.2015. 16. veljače 2016. 72,18 KB
  Sponzorstva i donacije od 01.07.-31.12.2015. 16. veljače 2016. 90,98 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto pomoćnog unutarnjeg revizora 03. veljače 2016. 75,46 KB
  II izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu 21. siječnja 2016. 261,21 KB
  Proračun VSŽ za 2016. godinu 21. siječnja 2016. 529,13 KB
  Odluka o izvršavanju proračuna za 2016. 21. siječnja 2016. 69,73 KB
  Izvršenje proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje I.-VI. mj. 2015. godine 06. listopada 2015. 444,59 KB
  I izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu 24. srpnja 2015. 350,51 KB
  Izvršenje proračuna za 2014 godinu 24. srpnja 2015. 454,27 KB
  Izvršenje proračuna za 2013. 12. ožujka 2015. 327,69 KB
  Obrasci 03. ožujka 2015. 1,38 MB
  Konsolidirano izvješće za 12/2014 03. ožujka 2015. 477,4 KB
  Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga u VSŽ 15. veljače 2015. 68,94 KB
  II. Izmjene i dopune proračuna VSŽ za 2014 06. veljače 2015. 499,65 KB
  Proračun 2015. 06. veljače 2015. 489,13 KB
  Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - oglas SSS financije 14. siječnja 2015. 73,23 KB
  Upute - oglas financije 14. siječnja 2015. 140,05 KB
  Poziv na prijavu Projekata udruga u Vukovarsko – srijemskoj županiji za dodjelu financijske potpore u 2015. godini 10. studenog 2014. 54,13 KB
  Izvršenje Proračuna I. - VI. 2014. 21. listopada 2014. 466,46 KB
  I. Izmjene i dopune proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2014. 21. listopada 2014. 375,82 KB
  Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruga u VSŽ 07. travnja 2014. 74,16 KB
  Proračun 2014 i projekcija 2015 i 2016 04. veljače 2014. 492,53 KB
  II. Izmjene i dopune proračuna za 2013. 03. veljače 2014. 209,1 KB
  Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2013 13. studenog 2013. 186,73 KB
  I. Izmjene i dopune Proračuna VSŽ 2013. 13. studenog 2013. 198,99 KB
  Sponzorstva i donacije - od 1.1.-31.svibnja 2013. 01. srpnja 2013. 69,72 KB
  Proračun VSŽ 2013. 17. siječnja 2013. 230,56 KB
  Projekcija proračuna VSŽ 2014-2015. 17. siječnja 2013. 76,31 KB
  II izmjene i dopune proračuna VSŽ za 2012. 16. siječnja 2013. 194,81 KB
  I. Izmjene i dopune proračuna VSŽ za 2012. 17. listopada 2012. 190,71 KB
  Izvršenje proračuna za 2011. 20. srpnja 2012. 276,32 KB
  P O Z I V na prijavu projekata u okviru Županijske razvojne strategije 2011-2013. 08. lipnja 2012. 1,21 MB
  Odluka o rasporedu i raspodjeli sredstava financijske potpore aktivnostima i projektima udruge u VSŽ (pdf) 29. veljače 2012. 73,94 KB
  Projekcija proračuna 2013.-2014. 13. siječnja 2012. 75,06 KB
  Proračun 2012 12. siječnja 2012. 237,88 KB
  Poziv 13. prosinca 2011. 157 KB
  projektni obrazac (doc) 13. prosinca 2011. 61,5 KB
  I izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2011. godinu 13. listopada 2011. 228,38 KB
  Proračun 2011 06. travnja 2011. 287,79 KB
  I izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2010. godinu 25. listopada 2010. 486,97 KB
  Izvješće o obavljenoj reviziji (pdf) 25. listopada 2010. 130,28 KB
  Proračun 2010 12. siječnja 2010. 397,72 KB
Vrh